Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của bé

Địa chỉ: 82/56 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8230447
Liên hệ trực tiếp:

Trường MẪU GIÁO CHIM NON

82/56 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
0243.8230447
mnchimnon-bd@hanoiedu.vn